W przypadku podróży służbowej do krajów, gdzie wymagane jest posiadanie wizy zainteresowani mogą się zgłosić do firmy BIACOMEX S.A., która zgodnie z zawartą umową (prosimy o szczegółowe zapoznanie się) ma w swoim zakresie pośrednictwo w organizacji wszelkich formalności związanych z uzyskaniem wizy; osoby wyznaczone do kontaktu: