Wysokość świadczeń przysługujących osobie wyjeżdżającej zostanie przyznana na podstawie odpowiednio uzupełnionego wniosku o skierowanie za granicę; wnioski nie kompletne będą odsyłane.