Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.):

link do strony MNiSW z wykazem


Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r.)

link do komunikatu MNiSW


 

Wykaz czasopism naukowych z 2017 r.:

1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

26 stycznia 2017 r. - Informacja w sprawie wykazu czasopism naukowych zawierającego historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016 - treść komunikatu