Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej

 
adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok.
e-mail: archeus@post.pl
www: http://filologia.uwb.edu.pl/archeus/archeus.htm
 
ukazuje się od:
2000 r.
 
ISSN:
1641-5973
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe

Rocznik poświęcony szerokiemu spektrum zagadnień bioetyki, etyki życia, etyki medycznej oraz filozoficznej teorii człowieka. Program redakcyjny oparty jest na założeniu, że rozwój nauk biomedycznych z jednej strony skłania do ciągłej refleksji nad naszym pojmowaniem osoby ludzkiej, z drugiej strony zaś to właśnie w kontekście naszego rozumienia człowieka próbujemy formułować moralne oceny możliwości, jakie nauki te nam dają. Pismo skierowane jest do filozofów, etyków, bioetyków, lekarzy, psychologów i wszystkich, którzy podejmują trud odkrywania ludzkiej natury i namysł nad miejscem człowieka we wszechświecie.

Redaktor: Maria Nowacka i Joanna Usakiewicz
 
Sekretarz redakcji: dr Joanna Smakulska
 
Rada redakcyjna: prof. dr hab. Józef Bańka (Katowice), dr hab. Tomasz Czakon (Katowice), prof. dr hab. Jan Górski (Białystok), dr hab. Anna Latawiec (Warszawa), dr hab. Sławomir Raube (Białystok).
 
Rada naukowa: prof. dr Pavel Fobel (Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica), dr hab. Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Jerzy Kopania, dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu), prof. dr Jan Zouhar (Masarykova univerzita, Brno).
 
Recenzenci: prof. dr Pavel Fobel, prof. dr hab. Andrzej Kiepas, dr hab. Stefan Konstańczak, prof. dr hab. Jerzy Kopania, prof. dr hab. Andrzej Szpak, prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski.
 
Redaktor językowy: dr hab., prof. UwB Urszula Sokólska, dr Kirk Palmer (redaktor językowy, native speaker)