Studia Podlaskie

adres:

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok.

telefon: +48 85 745 74 44
fax: +48 85 745 74 43
e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl
www https://apcz.umk.pl/SPO 
ukazuje się od:
1989 r.
ISSN:
0867-1370 
periodyczność i nakład:
rocznik, 120
medium:
papierowe, on-line

„Studia Podlaskie” są pismem naukowym wydawanym w Białymstoku od 1989 r. Obecny kształt czasopisma jest wynikiem połączenia sił historyków i politologów współpracujących w ramach Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB oraz socjologów skupionych wokół  prowadzonego do 2019 r. pisma „Pogranicza. Studia Społeczne”. Efektem tej konsolidacji jest nowa edycja „Studiów Podlaskich” jako interdyscyplinarnego forum naukowego. Zachęcamy do przesyłania oryginalnych artykułów, edycji materiałów źródłowych, recenzji i artykułów recenzyjnych, polemik oraz sprawozdań. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Wszystkie zgłoszenia są recenzowane metodą „podwójnie ślepej” recenzji.

Redaktorem naczelnym czasopisma od stycznia 2022 r. jest dr hab. Tomasz Mojsik.

Studia Podlaskie znajdują się na liście czasopism punktowanych MEiN (40 pkt.)

Indeksacja: BazHum, CEJSH, Index Copernicus, Repozytorium UwB.

Aktualny i archiwalne numery pisma znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.