FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 Program stażowy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów i formularzy - chrońmy środowisko!

 Regulamin rekrutacji na staż - plik do pobrania             Regulamin rekrutacji na staż (wersja dla osób niewidomych i słabowidzących) - plik do pobrania

 Załączniki do regulaminu:

 1.  Formularz rekrutacyjny - plik do pobrania - wypełnia każdy Kandydat
  1a. Formularz rekrutacyjny wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2.  Oświadczenie o niepełnosprawności - plik do pobrania - wypełnia tylko Kandydat posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  2a. Oświadczenie o niepełnosprawności wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 3.  Baza kandydatow i lista rankingowa - plik xlsx do pobrania - załącznik tylko dla Koordynatorów staży

 Dokumenty wypełniane w przypadku zakwalifikowania na staż (wypełniają tylko Kandydaci oznaczeni jako "Zakwailifkowani" na liście rankingowej):

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania               Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 Załączniki do deklaracji uczestnictwa:

 1. Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania                               
  1a. Kwestionariusz osobowy wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2. Oświadczenie uczestnika projektu - plik do pobrania                
  2a. Oświadczenie uczestnika projektu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

Umowa ze stażystą na odbycie stażu (wypełniają tylko Kandydaci oznaczeni jako "Zakwailifkowani" na liście rankingowej, po przyznaniu miejsca stażowego w konkretnej firmie lub instytucji)

Instrukcja przygotowania umowy ze Stażystą - plik do pobrania 

Umowa ze stażystą w wersji edytowalnej - plik do pobrania        Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

Załączniki do umowy ze stażystą w wersji edytowanlnej:

 1. Program stażu - plik do pobrania                                                            
  1a. Program stażu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2. Dziennik stażu - plik do pobrania                                                            
  2a. Dziennik stażu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 3. Rachunek - plik do pobrania                                                                    
  3a. Rachunek wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 4. Ankieta monitorowania losów uczestników projektu - plik do pobrania    
  4a. Ankieta monitorowania losów uczestników wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 5. Oświadczenie zleceniobiorcy - plik do pobrania

 

Trzecia rekrutacja studentów do programu stażowego rozpocznie się w drugim kwartale 2022 roku (kolejna planowana jest w roku 2023), a same staże odbędą się w okresie lipiec-wrzesień (lata 2022-2023).


Edycja staży lipiec - wrzesień 2022 roku

Trzecia rekrutacja studentów do programu stażowego (drugi kwartał 2022 roku) - szczegółowe informacje:

Wydział Matematyki

Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku matematyka zostali poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail.
Kandydaci mogą złożyć formularz rekrutacyjny w wersji papierowej w okresie 22-29.04.2022  u Wydziałowego Koordynatora projektu: dr Justyny Makowskiej, p. 3019.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) nastąpi na początku maja 2022r.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach.
Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie Wydziału Matematyki: https://math.uwb.edu.pl/

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Makowska – makowska-at-math.uwb.edu.pl

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2022 roku.

Wydział Prawa

Pierwszy etap rekrutacji polega na złożeniu wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
Wypełniony poprawnie formularz należy dostarczyć na Wydział Prawa do Koordynatora Wydziałowego w jednym z podanych terminów:
16.05.2022 r. (poniedziałek) - w godz. 8.30 - 9.30 (s. 302)
18.05.2022 r. (środa) - w godz. 8.30 - 10.00 (s. 302)
23.05.2022 r. (poniedziałek) - w godz. 11.30 - 12.30 (s. 302)
Formularz rekrutacyjny znajduje się do pobrania na stronie https://old.uwb.edu.pl/nowoczesny-stazysci. Prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów - chrońmy środowisko!!!
Osoby zakwalifikowane na płatny staż zostaną poinformowane o dalszych krokach w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Kulikowska-Kulesza – j.kulikowska-at-uwb.edu.pl

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2022 roku.

Wydział Chemii

Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku chemia zostali poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (30.05.2022 r.).
Kandydatów z kierunku chemia obowiązuje rekrutacja dwuetapowa:
1) przesłanie (przez USOSmail) w terminie 06-08.06.2022 r. formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail koordynatorów wydziałowych: dr Joanny Kotyńskiej – joannak-at-uwb.edu.pl i dr hab. Moniki Naumowicz, prof. UwB – monikan-at-uwb.edu.pl.
Informacja o wyniku rekrutacji wysłana zostanie na adres e-mail podany w formularzu w dniu 13.06.2022 r.
2) dostarczenie 20-21.06.2022 r. papierowej wersji dokumentów.

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczone również na stronie: https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/ogloszenia/

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorami Wydziałowymi: dr Joanna Kotyńska – joannak-at-uwb.edu.pl i dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB - monikan-at-uwb.edu.pl

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2022 roku.

Wydział Biologii

Kandydatów z kierunku biologia obowiązuje rekrutacja dwuetapowa:
1) przesłanie w terminie 03-08.06.2022 r. formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail (przez USOSmail) Koordynatora Wydziałowego: dr Elżbiety Bondy-Ostaszewskiej (elabonda-at-uwb.edu.pl).  Informacja o wyniku rekrutacji wysłana zostanie na adres e-mail podany w formularzu w dniach 9.06.2022 r.
2) dostarczenie w dniach 10-13.06.2022 r. papierowej wersji dokumentów – w sprawie szczegółów proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Elżbieta Bonda-Ostaszewska – elabonda-at-uwb.edu.pl

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2022 roku.

Wydział Ekonomii i Finansów

Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku ekonomia w dniu 25.04.2022 r. zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail. W połowie rekrutacji zostanie wysłany e-mail przypominjący o tegorocznej edycji staży.
Każdy kandydat może złożyć wymagane dokumenty w okresie 26.04-06.05.2022 r. w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów na portierni. Dokumenty można składać w dni robocze w godz. 07:30-16:30.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) nastąpi 09.05.2022 r.
Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji zostanie też zamieszczone na stronie: https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Łukasz Bugowski – l.bugowski-at-uwb.edu.pl

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2022 roku.

Instytut Informatyki

Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku informatyka zostali poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (w dniu 08.05.2022 r.).
Kandydatów z kierunku informatyka obowiązuje rekrutacja kilkuetapowa:
(1) przesłanie w terminie 09.05.2022r. – 19.05.2022 r. skanów wypełnionych komputerowo formularzy rekrutacyjnych z odręcznymi podpisami Kandydatów na adres e-mail (przez USOSmail) koordynatora instytutowego projektu dr inż. Wiesława Półjanowicza (oryginały formularza dostarczyć w dniu 26.05.2022 r.)
(2) poinformowanie o wyniku zakończonej rekrutacji w dniu 23.05.2022 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) [Kampus UwB]
(3) dostarczenie w dniu 26.05.2022 r. (czwartek) od godz. 13.30 – do 17.30, Kampus UwB, Instytut Informatyki, pokój 3039 papierowej wersji kompletu dokumentów projektowych przez osoby zakwalifikowane do projektu.

Prosimy o zachowanie porządku na korytarzu oraz wchodzenie do pokoju pojedynczo w celu dostarczenia dokumentów.

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Instytutowym: dr inż. Wiesław Półjanowicz - wpoljan-at-uwb.edu.pl

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2022 roku.


KONTAKT:
Biuro Projektu: Dział Nauki, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok (pokój nr 8, parter)
E-mail: nowoczesny.uniwersytet@uwb.edu.pl, Tel: 85 745 70 14 lub 85 745 71 21