Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty w polskiej instytucji trwającej od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

 

PROGRAMY DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW        

 

 

  PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH                     PROGRAMY DLA INSTYTUCJI 

 

  

Program Fulbrighta to nie tylko stypendia dla zdolnych Polek i Polaków na wyjazd do USA. Program działa dwukierunkowo – również amerykańscy studenci i studentki, wykładowcy i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

 

Zachęcamy do zapoznania się z również informacjami o innych programach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: