Eastern European Journal of Transnational Relations

 
adres: ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
e-mail: eejtr@uwb.edu.pl 
www: http://eejtr.uwb.edu.pl 
 
ukazuje się od:
2017 r.

ISSN: 2544-9214
e-ISSN: 2544-9737
DOI: 10.15290/eejtr

periodyczność i nakład:

półrocznik, 200 egz.

medium:
papierowe, online
język:
angielski

Czasopismo Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR) jest wydawane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Położony na wschodniej granicy Unii Europejskiej, Białystok zapewnia UE naturalne okno na Wschód, co z kolei jest wyrazem ogólnej misji czasopisma. Jest ono poświęcone publikacjom z zakresu nauk społecznych, a także innych dziedzin pokrewnych lub interdyscyplinarnych, o ile odzwierciedlają one misję czasopisma. Przedmiotem zainteresowania EEJTR są publikacje dotyczące m.in. polityki, społeczeństwa, ekonomii, prawa i stosunków międzynarodowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym państw postsowieckich) i krajów Europy Zachodniej. W ten sposób czasopismo obejmuje również Amerykę Północną.

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Maciej Perkowski

Rada programowa: Emil Walenty Pływaczewski (Polska), Mieczysława Zdanowicz (Polska), Sławomir Presnarowicz  (Polska), Małgosia Fitzmaurice (Wielka Brytania), Daniel Barnhizer (USA), Rett Ludwikowski (USA), Linda Daniela (Łotwa), Tomas Berkmanas (Litwa), Věra Kalvodová (Czechy), Serena Forlati (Włochy), Tanel Kerikmäe (Estonia), Laura Trocan (Rumunia), Jivko Draganov(Bułgaria), Oleg E. Grishin (Rosja), Ivan Ivanov (Ukraina), Yarik Kryvoi (Wielka Brytania)