Uniwersytet w Białymstoku prowadzi kształcenie na studiach doktoranckich:

Wydział Biologiczno-Chemiczny
studia doktoranckie w zakresie biologii
studia doktoranckie w zakresie chemii

Wydział Ekonomii i Zarządzania
studia doktoranckie w zakresie ekonomii

Wydział Filologiczny
studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

Wydział Historyczno-Socjologiczny
studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii

Wydział Prawa
studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych