Białostockie Studia Prawnicze

adres: Wydział Prawa, ul. A. Mickiewicza 1,15-213 Białystok
e-mail: j.matys@uwb.edu.pl
www: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=54
 
ukazuje się od:
2006
 
ISSN:
1689-7404
 
periodyczność i nakład:
półrocznik, 300 egz.
 
medium:
papierowa

,,Białostockie Studia Prawnicze" są półrocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy, z kraju i z zagranicy. ,,Białostockie Studia Prawnicze" poza artykułami zawierają wykaz literatury oraz najważniejsze orzecznictwo w podejmowanym temacie głównym.


Redaktor naczelny:
prof. Teresa Mróz


Rada naukowa czasopisma: Lidia Abramczyk, Vladimir Babčak, Leonard Etel, Marian Filar, Edward Gniewek, Jose Luis Iriarte Angél, Adam Jamróz, Marina Karasiowa, Aleksiei S. Kartsov, Cezary Kosikowski, Bernard Kitous, Petr Mrkyvka, Andrei A. Novikov, Emil Pływaczewski, Stanisław Prutis, Eugeniusz Ruśkowski, Walerian Sanetra, Sebastiano Tafaro, Wiktor Trinczuk