Białostockie Teki Historyczne

adres: Instytut Historii i Nauk Politycznych, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: rebeliant63@wp.pl
www: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/teki.php
 
ukazuje się od:
1995-1996, 2005-obecnie
 
ISSN:
1425-1930
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe, online

"Białostockie Teki Historyczne" powstały w latach 90. tych XX wieku z inicjatywy kilku Profesorów, którzy z wielkim zaangażowaniem i troską myśleli o przyszłości badań historycznych w ośrodku białostockim. Po wydaniu dwóch pierwszych tomów (1995-1996) wydawanie pisma zostało na pewien czas zawieszone.

Po wielu rozmowach z pierwszym Redaktorem periodyku, Profesorem dr hab. Mieczysławem Wrzoskiem, czasopismo zostało w 2005 r. reaktywowane przez Prof. dr hab. Halinę Parafianowicz. "Białostockie Teki Historyczne" to wydawane co roku czasopismo o  profilu ogólno-historycznym. Periodyk ten stwarza możliwości wypowiedzi i prezentacji badań pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku, a zwłaszcza młodym adeptom historii.
W czasopiśmie oprócz działu artykułów dotyczących różnych epok i działu źródeł znajduje się także rozbudowany dział artykułów recenzyjnych i recenzji dotyczących literatury zagranicznej co stanowi dodatkową wartość periodyku. W zamierzeniu Redakcji periodyk powinien stać się poważnym forum informacyjno-dyskusyjnym i wizytówką środowiska historycznego naszego Uniwersytetu.

 
Redaktor naczelna:
prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz

 
Rada Naukowa: Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet w Białymstoku), Edmund Dmitrów (Uniwersytet w Białymstoku), Aleksandr A. Jermiczow (Русская Христианская Гуманитарная Академия), Luďa Klusáková (Univerzita Karlova v Praze), Marian Leczyk, Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński), Neal Pease (University of Wisconsin-Milwaukee), Władysław A. Serczyk (Uniwersytet Rzeszowski), Stanisław Sierpowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Mieczysław Wrzosek