Rzecznicy dyscyplinarni:

Dr hab. Artur Krzysztof Modrzejewski
Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Nauczycieli Akademickich
tel. 85 745 71 91, e-mail: a.modrzejewski@uwb.edu.pl


Dr Paulina Pawluczuk-Bućko
Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Studentów
tel. + 48 85 745 71 87 p.pawluczuk@uwb.edu.pl


Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Doktorantów
tel. 85 745 71 87, e-mail: e.jurgielewicz-delegacz@uwb.edu.pl