Kadencje Władz Rektorskich

 

  • Kadencja 2016 - 2020

Prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski - rektor
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej (do 30.09.2019)
Dr hab. Jarosław Matwiejuk - prorektor ds. rozwoju (od 1.10.2019)
Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński - prorektor ds. kształcenia 
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB  - prorektor ds. nauki 

  • Kadencja 2012 - 2016
Prof. dr hab. Leonard Etel – rektor
Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
Dr hab. Robert Władysław Ciborowski, prof. UwB - prorektor ds. ekonomicznych
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
Prof. dr hab. Dariusz Kijowski - prorektor ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu
 
  • Kadencja 2008 - 2012
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – rektor
Dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB – prorektor ds. ekonomicznych i współpracy z regionem
Dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB - prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB - prorektor ds. organizacji i rozwoju uniwersytetu
 
  • Kadencja 2005 – 2008
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – rektor
Dr hab. Halina Parafianowicz, prof. UwB – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
Dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB – prorektor ds. ekonomicznych i współpracy z regionem
Dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB - prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
 
  • Kadencja 2002 – 2005
Prof. dr hab. Marek Gębczyński – rektor
Dr hab. Bogusław Nowowiejski, prof. UwB – prorektor ds. rozwoju i promocji
Dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB – prorektor ds. ekonomicznych
Dr hab. Nina Siemieniuk - prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
 
  • Kadencja 1999 – 2002
Prof. dr hab. Adam Jamróz – rektor (1999-2001)
Prof. dr hab. Marek Gębczyński – rektor (2001-2002), prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
Dr hab. Bogusław Nowowiejski, prof. UwB – prorektor ds. ogólnych
Dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. UwB – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
 
  • Kadencja 1998 – 1999
Prof. dr hab. Adam Jamróz – rektor
Prof. dr hab. Andrzej Maziewski – prorektor ds. nauki
Prof. dr hab. Jerzy Niemiec – prorektor ds. ogólnych
Prof. dr hab. Michał Gnatowski – prorektor ds. dydaktycznych
 
  • Kadencja 1997 – 1998
Prof. dr hab. Adam Jamróz – rektor
Prof. dr hab. Andrzej Sadowski – prorektor ds. nauki
Prof. dr hab. Jerzy Kopania – prorektor ds. ogólnych
Prof. dr hab. Michał Gnatowski – prorektor ds. dydaktycznych