Koszty leczenia w ramach umowy z Firmą ubezpieczeniową Ergo Hestia:

 

Miejsce ubezpieczenia: Cały świat

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU Biznes&Podróż (Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia)

Suma ubezpieczenia: 500 000,00 PLN

 


Postanowienia dodatkowe:

Wariant III (Pełny)

Koszty leczenia – s.u. 500.000,00 PLN,

Nagłe leczenie stomatologiczne: do 2 000,00 PLN,

Bagaż: 5 000,00 PLN,

OC w życiu prywatnym: 250.000,00 PLN na szkody w mieniu i 500.000,00 PLN na szkody na osobie,

Pozostałe świadczenia – zgodnie z OWU Biznes&Podróż,

Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o koszty leczenia następstw choroby przewlekłej dla osób, które nie ukończyły 65  roku życia.

 

 Do pobrania - Numer polisy ubezpieczeniowej

 

Dodatkowo zachęcamy do nieodpłatnego pobrania karty Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w placówkach NFZ. 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca osoby planujące wyjazd zagraniczny do zarejestrowania się w systemie Odyseusz, który usprawmi pomoc w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną. Rejestracja nie jest obowiązkowa.