Kurs języka angielskiego dla trzech 15-osobowych grup, w wymiarze 60 godzin lekcyjnych na grupę, jest skierowany przede wszystkim do pracowników administracyjnych centrali i innych jednostek organizacyjnych uczelni, którzy mogą mieć kontakt z kandydatami lub studentami zagranicznymi.

Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy. Prócz doskonalenia umiejętności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu kształtowane będą umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów, czy prawidłowego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Kurs prowadzą pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zasady rekrutacji i Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy