Studia Iuridica Agraria

adres: Zakład Prawa Rolnego (pok. 305) Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
e-mail: rafalm@uwb.edu.pl
www: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=56
 
ukazuje się od:
2000
 
ISSN:
1642-0438
 
periodyczność:
rocznik
 
medium:
papierowa, online

,,Studia Iuridica Agraria" są rocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2000 r. Jest to rocznik Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. SIA są adresowane do naukowców i praktyków zainteresowanych szerokim zakresem tematów odnoszących się do prawnych aspektów rolnictwa. Obok tradycyjnej problematyki gruntowej, publikowane są prace poruszające problematykę teoretycznych aspektów prawa rolnego, własności intelektualnej w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz gospodarki żywnościowej.

 
Redaktor naczelny: Stanisław Prutis
 
Rada naukowa: Oleksii Serdiuchenko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo - Ekonomiczny (Кiевскьий нацiональний торговельно - економiчний унiверситет), Bernhard Kitous, Instytut Nauk Politycznych w Rennes (Institut D'etudes Politiques De Rennes), Alexander Schink (Universität Bonn), Petr Mrkyvka, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Masarykova Univerzita) , José Martínez, Georg-August-Universität Göttingen Vladimir Giulumian Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu (Санкт-Петербургский Государственный Университет), Erkki Hollo, Uniwersytet Helskiński (Helsingin yliopisto), Alina Jurcewicz (Polska Akademia Nauk) Aleksander Lichorowicz (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Korzycka – Iwanow (Uniwersytet Warszawski), Stanisław Prutis (Uniwersytet w Białymstoku).