Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Prof. dr hab. Izabela Święcicka

 
adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 79 00
fax: 85 745 79 04
e-mail: prorektor.nauka@uwb.edu.pl
 
Sekretariat prorektora 
mgr Wioletta Popławska

 

Miejsce zatrudnienia:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Zakład Mikrobiologii
Prowadzi wykłady z mikrobiologii i genetyki drobnoustrojów

Wykształcenie:
1987 - magister biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
1999 - doktor nauk biologicznych, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
2009 - doktor habilitowany nauk biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
2016 - tytuł naukowy profesora nauk biologicznych nadany przez Prezydenta RP


Praca zawodowa:
1987 - 1992 - nauczyciel biologii w białostockich szkołach podstawowych
1993 - 1995 - starszy technik, Zakład Mikrobiologii, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
1995 - 2000 - asystent, Zakład Mikrobiologii, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku
2000 - 2010 - adiunkt, Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku 
2010 - 2017 - profesor nadzwyczajny, Uniwersytet w Białymstoku
od 2017 - profesor zwyczajny

Zajmowane stanowiska i funkcje:
od 2009 r. - Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku
od 2014 r. - Kierownik Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej, Uniwersytet w Białymstoku
2020-2024 Przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki, działającej w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
od 2021 r. Redaktor Applied and Environmental Microbiology

Członkostwo:
od 2000 r. - Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (wiceprzewodnicząca Oddziału Podlaskiego)
od 2007 r. - Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
od 2011 r. - Stowarzyszenie Alumni Departamentu Stanów USA
od 2015 r. - Członek Komisji Nauk o Życiu, PAN, Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
2003 - 2004 - Belgium Society for Microbiology
2007 - 2010 - Society of Invertebrate Pathology
2010 - 2013 - Członek zarządu Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii, Uniwersytet w Białymstoku
2012 - 2016 - Członek Rady Bibliotecznej, Uniwersytet w Białymstoku

Stypendia:
Stypendium Fundacji Fulbrighta
Stypendium Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN

Staże naukowe:
University of California, Riverside, USA\
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia
Fraunhofer Institute, Leipzig, Niemcy
IBM, Yorktown Heights, USA
Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Zainteresowania naukowe:
Genetyczne aspekty patogenności wybranych gatunków bakterii
Struktura genetyczna i filogeneza środowiskowych populacji bakterii
Alternatywne metody walki z bakteriami

Osiągnięcia naukowe:
Ponad 70 publikacji naukowych
Ponad 50 doniesień konferencyjnych
Jeden patent