ZASADY ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, PRACOWNIKÓW UwB, 
DOKTORANTÓW 
ORAZ STUDENTÓW

 

 

Zasady zakupu biletów znajdą się w Umowie z firmą Biacomex